Samsun İnşaat Fuarı 2017 Etkinlikleri

23.03.2017

Konu: Kentsel Dönüşüm
Düzenleyen: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi
Konuşmacılar: Erdoğan Balcıoğlu (TMMOB-İnşaat Müh.Odası Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm Uzman)
Saat : 15:00

23.03.2017

Konu: Yapı Denetim
Düzenleyen: İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Makine Odası Samsun Şubesi, Mimarlar Odası Samsun Şubesi, 
Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi
Modaretör: İshak Memişoğlu - TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı

Konuşmacılar : 
Nazmi Şahin - Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Genel Başkanı
Doğan Yorulmaz - Yapı Denetim Dairesi başkanlığı Belge İnceleme Şune Müdürü
Rasim Atkıncı- MYO Ankara Şubesi - Yapı Komisyon Başlan Vekili
Şükrü Güner- TMMOB Elektrik Mühendisleri Yapı Denetim Daimi Komisyonu Başkanı
Saat: 16:00

24.03.2017

Konu: Yangın Tesisatları ve Mevzuattaki Değişiklikler&Yangın Algılama Sistemleri
Düzenleyen: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Samsun Şubesi&Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi
Modaretör: Muammer Özdemir - OMÜ Müh.Fak.Elektrik-Elektronik Bölümü/Yrd.Doç.Dr

Konuşmacılar:
İsmail Turanlı - Makine Mühendisi/Norm Teknik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Özcan Uğurlu - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası-Elektrik Mühendisi
Saat: 14:00